grafički dizajn i tisak

Digitalni tisak

Pružamo usluge digitalnog tiska u modernoj tehnologiji, koristeći Xerox strojeve za digitalni tisak. Digitalni tisak idealan je za manje serije brošura, izradu vizitki, letaka, cjenika i svega ostalog.

Tisak velikih naklada

Offset tisak je najbolji izbor kada su potrebne velike količine. Osigurava preciznu reprodukciju boja, oštar i čist otisak profesionalnog izgleda.

USLUGE